หุ้นไอพีโอของเวียตเจ็ทคว้ารางวัล “Best Vietnam Deal ประจำปี 2017 ในงาน Finance Asia Awards ที่ฮ่องกง  

  

 คณะกรรมการบริษัทเวียตเจ็ทกรุ๊ป (ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์: VJC) ได้รับรางวัล “การซื้อขายของเวียดนามยอดเยี่ยม (Best Vietnam Deal)” ในงานประกาศผลรางวัล Finance Asia Awards ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท ฮ่องกง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยสายการบินเวียตเจ็ทได้รางวัลนี้จากการเปิดขายหุ้นไอพีโอในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลมิใช่พิจารณาเพียงความสำเร็จของการออกหุ้นไอพีโอของเวียตเจ็ท แต่ยังครอบคลุมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสายการบินในช่วงหลังของปี การออกหุ้นไอพีโอช่วยยกระดับเวียตเจ็ทซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเวียดนามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดทุนระดับสากล

Finance Asia Awards ถือเป็นหนึ่งในงานประกาศผลรางวัลชั้นนำในอุตสาหกรรมการเงินระดับภูมิภาค ซึ่งจัดโดย Finance Asia นิตยสารด้านการเงินและการลงทุนชั้นนำของเอเชีย โดยในครั้งนี้ มร. ชู เวียต เกือง รับหน้าที่ผู้แทนของสายการบินเวียตเจ็ทขึ้นรับรางวัลบนเวที

ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา เวียตเจ็ทได้เริ่มดำเนินแผนการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ รวมถึงการเปิดขายหุ้นไอพีโอมูลค่า 164 ล้านดอลลาร์ ซึ่งผ่านการตัดสินของคณะกรรมการว่ามีการดำเนินงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ผ่านการให้คำปรึกษาโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายและสถาบันการเงินระดับโลก ซึ่งใช้เวลากว่า 800 วัน (นับจากวันจดทะเบียนหลักทรัพย์เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ตามมาตรฐานหุ้นไอพีโอสากล

โดยก่อนหน้านี้ เวียตเจ็ทยังได้รับรางวัล “การซื้อขายหุ้นไอพีโอยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 (The IPO Deal of the Year 2017)” และ “รางวัลบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลการควบรวมกิจการที่ดีที่สุด” (The Company with Best M&A Information Disclosure) ” จากงานประกาศผลรางวัล M&A Awards 2016-2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการประชุม Vietnam M&A Forum 2017 ที่ประเทศเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2560 รายงานประจำปี 2559 ของสายการบินเวียตเจ็ทยังได้รับรางวัลแพลตทินัม อะวอร์ด (Platinum Award) อันดับ 4 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 11 จาก 100 บริษัททั่วโลก ในงานประกาศผลรางวัล The Vision Awards 2016 จัดโดยสหพันธ์วิชาชีพการสื่อสารแห่งอเมริกา (League of American Communications Professionals: LACP) โดยรายงานประจำปีจำนวน 150 หน้า ภายใต้แนวคิด “เที่ยวบินสู่อนาคต (The Flight to the Future)” ของเวียตเจ็ทได้คะแนนระดับสูง โดยวัดจากเกณฑ์ด้านความน่าสนใจโดยรวม สาสน์ถึงผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน และแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน