ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559 จังหวัดน่าน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน“’เทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมอำเภอปัว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ตำบลป่ากลาง จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ม้ง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอปัว

สืบเนื่องจากในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชนเผ่าม้ง ชาวม้งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยกัน เป็นต้นว่า การทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว การบวงสรวงให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นธรรมชาติ การเรียกขวัญสมาชิกในครัวเรือน การคารวะขอพรจากผู้อาวุโส การส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ การกินเลี้ยงเฉลิมฉลอง และต้อนรับแขกผู้มาเยือน อีกทั้งการละเล่นสนุกสนานต่างๆ เช่น การโยนลูกช่วง การเล่นลูกข่าง การแสดงการเป่าแคน เป่าขลุ่ย ฯลฯ ซึ่งการเฉลิมฉลองนี้ จะใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วัน ในวันดังกล่าวทุกคนจะหยุดพักจากงานทุกอย่าง ได้พบปะพี่น้องญาติมิตร และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยความยินดี

กิจกรรมภายในงาน “เทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559” ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการละเล่นประจำเผ่า การแสดงโชว์ต่างๆ กิจกรรมวัฒนธรรมของโรงเรียนต่างๆ การแสดงเป่าขลุ่ย เป่าใบไม้ สีซอ การแข่งขันตีลูกข่าง การแข่งขันยิงหน้าไม้ การแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สินค้าโอท็อป เครื่องเงิน การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน มหกรรมอาหารและสินค้าราคาถูก

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเที่ยวงาน“เทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 ณ สนามโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 อำเภอปัว จังหวัดน่าน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โทรศัพท์ 0 5479 2443 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127