“ปพิตชญา สุวรรณดี” สาวมากความสามารถ

ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดย บริษัท เอส เอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้แต่งตั้ง นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา (President) สานต่อภารกิจการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา ขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เมกาบางนาเป็นศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกเพศทุกวัย และส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้ลูกค้าทุกท่านในทุกๆ ครั้งที่มาใช้บริการ