True South Thailand  จับมือ Urban Playground Climbing  เสิร์ฟกิจกรรมปีนผาจำลองให้กับผู้เข้าโครงการทั้ง  45 ท่านได้ฝึกทักษะรอบด้านให้เกิดความ ชำนาญเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเดินเท้าจริง พิชิตขั้วโลกใต้

 นายนัทธพงศ์ ปิดารังษี ผู้จัดการแผนกปีนผาพ่วงตำแหน่งค รูฝึกสอนของ Urban Playground Climbing (ที่ 3 จากขวามือ) เป็นตัวแทนจากสนามปีนผาจำลองชั้ นนำของประเทศไทย และนางสาวธัญญธร เศรษฐบุตร Blogger Sport  (กลาง) และตัวแทนผู้เข้าโครงการ True South Thailand  มุ่งมั่นฝึกทักษะร่างกายและจิต ใจให้เกิดความชำนาญรอบด้าน

TJ’s True South มีจุดประสงค์เตรียมร่างกายและจิ ตใจให้พร้อม เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยในการเดินเท้า 1200 กม. พิชิตขั้วโลกใต้ในปลายปี  2561  ณ Urban Playground Climbing สุขุมวิท  49 เมื่อเร็วๆนี้