แนะนำแคมเปญใหม่ “แบรนด์ เจนยู…ดีสกว่าที่คีย์ดีกว่าที่คิด” 

  นางสาวธญาพัชร์ เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านอาหารเสริมสุขภาพของเมืองไทย แถลงข่าวเปิดแคมเปญใหม่ “แบรนด์
เจนยู…
ดิสกว่าที่คีย์…ดีกว่าที่คิด”
 เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงรสชาติที่อร่อย หวานหอมน้ำผึ้งของ
แบรนด์ เจนยู โสมสกัด โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีประสบการณ์จริงในการลองดื่มแบรนด์เจนยู และให้มั่นใจด้วยตัวเองว่าแบรนด์เจนยู มีรสชาติดีกว่าที่คิด โดยมี  ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ The Icon ของแบรนด์เจนยู พูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญในครั้งนี้ ร่วมด้วย สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นันทินี อัมระนันทน์, ณิชชา บุณยากร  ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ อรยา หอมเศรษฐี ร่วมงานดังกล่าว ณ ลานอีเดน 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อเร็วๆนี้