หอศิลปกรุงเทพฯ ชวนชมนิทรรศการโดยศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์ ชมผลงานของศิลป์กว่า 100 ผลงาน 

ศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์

จัดแสดง 23 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2561

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค

 ภัณฑารักษ์รับเชิญ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์  /ภัณฑารักษ์ร่วม อดุลญา ฮุนตระกูล

วสันต์ สิทธิเขตต์ Credit photo by Dirk Skiba

 ผลงานของวสันต์ล้วนมีความโดดเด่น ดึงดูดและท้าทาย สร้างภาษาศิลปะส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ และเคลื่อนตัวในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองปัญหาสังคมร่วมสมัยอย่างฉับพลัน วสันต์แสดงออกผ่านการเสียดสี ล้อเลียน และการเปรียบเปรยอย่างเป็นนัยยะด้วยความสามารถรอบด้านทางศิลปะที่ได้เสาะหาวิธีการแสดงออกอันหลากหลาย รวมไปถึงการริเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มศิลปิน นักเคลื่อนไหวทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทั้งทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบันวสันต์ได้เป็นตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงงานในเวทีระดับโลกหลายแห่ง ทั้งที่ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา

Free All,2554

 นิทรรศการ ฉันคือเธอ คือการต่อยอดแนวความคิดจากชุดผลงานเมื่อปี 2536 ในครั้งนั้น I Am You นำเสนอความเวียนว่ายของวัฎจักรชีวิตและความทุกข์ สำหรับในปี 2561 นี้ แนวคิด I Am You หรือ ฉันคือเธอ ถูกนำมาตีความอีกครั้งและกระจายออกเป็น 5หัวข้อ นำเสนอผลงานตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินเพื่อทำความเข้าใจถึงแก่นของความคิดและผลงานใน อุดมคติ & อุดมการณ์” (Ideals and Ideology) ต่อด้วยการตั้งคำถามถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกของศิลปินผ่าน “อำนาจ กับ ไร้อำนาจ” (Powerful vs Powerless) “ความดิบเถื่อนคืออาวุธ” (Raw Aesthetic as a Weapon) และ “ใบหน้า เรือนร่างและเสรีภาพ” (Face, Figure and Liberty) แล้วมองความเป็นปัจจุบันสมัยจากกิจกรรมทางสังคมที่ศิลปินมีส่วนร่วมใน “โลกสวยด้วยประท้วง” (Protest And Making The World A Better Place)

 นอกจากนี้ในนิทรรศการจัดแสดง ยังนำเสนอกิจกรรมการศึกษา Curator Tour” “Artist Talk” “Critic Talk และเวิร์คชอปสำหรับเด็กอีกด้วย


ศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์

วสันต์ สิทธิเขตต์ อายุ 61 ปี ศิลปิน รางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์    ป็นกวี เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นนักต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรม เป็นชาวม็อบ  เกิดที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  เรียนด้านศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ. 2518 – 2524   
  เป็นที่รู้จักเรื่อง: จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปะการแสดง