เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าเขาเต่า

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ มอบของที่ระลึกแก่นางอมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ในโอกาสที่นำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมแฟมทริป “โครงการประชุมเมืองไทย อิ่มใจตามรอยพระราชดำริ” โดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และองค์กรพันธมิตร เนื่องในปีมหามงคล 3 ปีติ พร้อมนำชมต้นแบบโรงทอผ้าแห่งแรกตามพระราชดำริ ณ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์