อมาเดอุส เอเชีย รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ประจำปี 2559

บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ได้รับรางวัลจากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่รับรองมาตรฐานความเป็นเลิศของบริษัทผู้ว่าจ้างด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักสากล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 14 ธันวาคม 2558 – องค์กรระดับโลกในปัจจุบันต้องสามารถบริหารงานในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมเท่านั้น แต่ยังต้องมีการปรับปรุงวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลควบคู่กันไปด้วย โดยสิ่งหนึ่งที่รับรองว่า บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด เข้าใจและดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปของลูกจ้างยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ก็คือการได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ประจำปี 2559 จากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute)

คุณแอนา โดวัล (Ana Doval) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทอมาเดอุส ระบุว่า “ความสมดุลของอำนาจบริหารในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน ลูกจ้างสมัยนี้มีลักษณะเป็นเหมือนหุ้นส่วนธุรกิจมากขึ้น และบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ก็พยายามที่จะรักษาสมดุลนี้ โดยการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานแต่ละคนให้มากที่สุด ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น การได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย ประจำปี 2559 จึงเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมาก และนี่จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาวิธีทำงานภายในองค์กรต่อไป เพื่อสามารถผลักดัน และส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้นในอนาคต”

ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าร่วมในการคัดเลือกเป็นสุดยอดบริษัทดีเด่นต้องผ่านขั้นตอนการสำรวจที่เข้มงวด และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) ได้ประเมินบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการวางกลยุทธ์บุคลากร การวางแผนแรงงาน การเรียนรู้และพัฒนา วัฒนธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นต้น

คุณเดนนิส อัตเตอร์ (Dennis Utter) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจระดับโลกของสถาบันท็อป เอ็มพลายเยอร์ส (Top Employers Institute) กล่าวว่า “สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าพนักงานจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน การสำรวจโดยละเอียดของสถาบันเราทำให้สรุปได้ว่าบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด สามารถสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานได้ยอดเยี่ยม ตลอดจนเอื้อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ตั้งแต่สิทธิประโยชน์สำรองของลูกจ้าง และสภาพการทำงาน ไปจนถึงแผนบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่มีครอบคลุมและสอดรับกับวัฒนธรรมภายในองค์กรอย่างแท้จริง”

การสำรวจนานาชาติประจำปีที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) นั้น ให้ความสำคัญกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานอันเป็นเลิศสำหรับลูกจ้าง ที่พร้อมดูแลและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร และที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานทุกคนได้จริง

 

คุณแอนา โดวัล (Ana Doval) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคุณพรชัย วงษ์เลิศไมตรีกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2559


 

เกี่ยวกับอมาเดอุส

บริษัทอมาเดอุสเป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวนานาชาติ โดยกลุ่มลูกค้าประกอบไปด้วยผู้ให้บริการทางด้านการเดินทาง (เช่น สายการบิน โรงแรม รถไฟ และเรือเฟอร์รี่ เป็นต้น) ผู้ขายแพคเกจท่องเที่ยว (เอเจนซี่และเว็บไซต์ต่างๆ) ตลอดจนผู้ซื้อแพคเกจท่องเที่ยว (บรรษัทและบริษัทวางแผนการท่องเที่ยว)

กลุ่มบริษัทอมาเดอุสมีพนักงานในสังกัดราว 13,000 คนทั่วโลก ทั้งในกรุงมาดริด ประเทศสเปน (สำนักงานใหญ่) เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส (ฝ่ายพัฒนา) และเมืองแอร์ดิ้ง ประเทศเยอรมนี (ฝ่ายปฏิบัติการ) รวมไปถึงใน 71 สาขาท้องถิ่นอีกทั่วโลก

ทางกลุ่มใช้ดำเนินธุรกิจแบบมุ่งเน้นระบบการทำธุรกรรมแบบย่อย

กลุ่มทุนอมาเดอุสจดทะเบียนในตลาดหุ้นสเปนโดยใช้ชื่อ AMS.MC และดัชนีราคา IBEX 35

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทอมาเดอุสสามารถติดตามได้ที่ www.amadeus.com และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถติดตามได้ที่ www.amadeus.com/blog


เกี่ยวกับสถาบันท็อป เอ็มพลายเยอร์ส (Top Employers Institute)

สถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส เป็นสถาบันระดับโลกที่รับรองมาตรฐานความเป็นเลิศของบริษัทผู้ว่าจ้างด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักสากล โดยเชื่อว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าพนักงานจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งก็จะนำไปสู่การเติบโตและพัฒนาขององค์กรต้นสังกัดต่อไป

สถาบันท็อป เอ็มพลายเยอร์ส มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเริ่มก่อตั้งภายใต้ชื่อสถาบันซีอาร์เอฟ เมื่อปี 2534 และได้ทำการประเมินบริษัทชั้นนำมาแล้วทั่วโลก

การได้รับรางวัลสุดยอดบริษัทดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทำให้บริษัทต่างๆ โดดเด่น และกลายเป็นองค์กรในความต้องการของกลุ่มแรงงานชั้นเลิศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานของบริษัท ทั้งที่ร่วมงานอยู่แล้วในปัจจุบันและที่จะเข้าร่วมงานในอนาคต การได้รับรางวัลดังกล่าวจึงถือเป็นโอกาสสู่ความสำเร็จในขั้นถัดไป และโอกาสในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันท็อป เอ็มพลายเยอร์ส และการรับรองสุดยอดบริษัทดีเด่น สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.top-employers.com