บอย ธีระศักดิ์ ช่อมะลิ ร่วมทำบุญกับชมรมกลุ่มศิลปินจิตอาสาฯ

บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ ร่วมกับชมรมกลุ่มศิลปินจิตอาสาฯ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน (10) บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ ร่วมกับชมรมกลุ่มศิลปินจิตอาสาฯ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน (9) บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ แสดงมายากล Close Up Magic ให้น้องชม (2)บอย- ธีระศักดิ์ ช่อมะลิ, อาไท กลมกิ๊ก ทีมสตัน นาฟิล์ม ร่วมกับชมรมกลุ่มศิลปินจิตอาสาฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมร่วมบริจาคสิ่งของและเงินให้กับโรงเรียนประเสริฐ์วิทยาทาน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับได้มีโอกาสแสดง Close up magic ให้ความเพลิดเพลินแก่น้องๆ และคณะครูอาจารย์ในครั้งนี้ด้วย

บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ แสดงมายากล Close Up Magic ให้น้องชม (3) บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ แสดงมายากล Close Up Magic ให้น้องชม (1) บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ แสดงมายากล Close Up Magic ให้น้องชม (6) บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ ร่วมกับชมรมกลุ่มศิลปินจิตอาสาฯ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน (8)บอย ธีรศักดิ์ ช่อมะลิ ร่วมกับชมรมกลุ่มศิลปินจิตอาสาฯ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน (11)