ซัสโก้ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาสถานีบริการน้ำมัน

นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญากับ นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา (ที่2 จากขวา) ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร และ นายเจษฎา โสภณพนิซ ยังพิชิต (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัท นอติสเอนเนอยี่ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานี บริการน้ำมันซัสโก้ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อันเป็นการส่ง เสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแนวนโยบายของภาครัฐ

ลงสัญญา 1โดยจะดำเนินการติดตั้ง ณ สถานี บริการน้ำมันซัสโก้ สาขาวิภาวดี 1 เป็นสถานีต้นแบบแห่งแรก โดยมีเป้าหมายที่จะ ขยายโครงการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมต่อไปอีกในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1-1.5 MW